ÆGTESKABET
Bryllup

ægteskabet

Man kan gå på rådhuset og gifte sig i al hemmelighed. Man kan også gå i kirke og gifte sig med blot tovidner så det også bliver i al hemmelighed. Synet på ægteskabet må da være at forholdet mellem to kun involverer de to og ikke kommer andre ved. Men I to gør det som de allerfleste brudepar gør som giftes i kirken I har inviteret familie og venner med.

Bryllupsfotografen skaber minderne

Midt i vores historieløse og traditionsforvirrende tid

Midt i vores historieløse og traditionsforvirrende tid holder I i dag et traditionelt bryllup og har jeres egen historie med. Jeres bryllup vidner på den måde om at I godt nok gifter jer med hinanden og det er det væsentlige men I lever ikke isoleret i jeres egen tosomhed men lader jeres familie og venner være en del af jeres fællesskab.

I vil ikke nøjes med hinanden men ved også at I har jeres egen historie jeres barndom og tidlige ungdom som hører med i jeres ægteskab. I kan på den ene side ikke løbe fra at I er jeres forældres børn og vil blive ved med at være det. På den anden side har I nu boet sammen i et par år og dermed tilkendegivet at I er begyndt jeres eget.

ÆGTESKABER

Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru

“Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru” -ord vi hørte før som Jesus henviser til fra Skabelsesberetningen. Ord som udtrykker det vigtige at forældre skal kunne give slip på deres børn og børnene skal give slip på forældrene for at kunne leve med sin ægtefælle fuldt ud. Nu er det jer to som hører sammen nu er det jer to som skal forsvare hinanden når nogen vil sætte skel mellem jer. Med omhu har I forberedt denne dag og i særlig grad med valg af salmer.

Dem havde I parat da vi mødtes til samtale. Dem havde I læst og fundet rigtige som rammefor og indhold i jeres kirkebryllup. Salmen er en bøn til vor Herre. En bøn om at Guds ånd Helligånden må komme ind i vort hjerte og opvarme det til alt godt.

Det er en erkendelse af at vi ikke kan klare det gode selv men må opildnes påvirkes til det. Når Jesus siger at vi skal elske Herren vor Gud og vor næste som os selv så er det et kærlighedsbud som lyder fordi vi ikke gør det af os selv ikke elsker Gud og vor næste som os selv.

Salmedigteren Thomas Kingo

I to får i denne salme også sagt noget om at det stedI er opvokset i Danmark og indtil videre bor er værdat bevare hvor ret og skel råder hvor mennesker kan leve og have det godt. Salmedigteren Thomas Kingo har skrevet salmen i en tid hvor kongen var blevet enevældig.

Professionelle bryllupsfotos fra jeres bryllup

Kingo var glad for det for det betød at landet ikke længere blev hersket af forskellige fyrster og herremænd som var i krig mod hinanden og på den måde forarmede folket. Og så er bønnen rettet mod jer selv og dem som hører jer til at Gud må tage alle i agt. Det betyder nogetandet end vi bruger ordene det har ikke noget gøre med at Gud skal være på vagt overfor os for at se om vi opfører os ordentligt men dette at Gud tager os alle i varetægt under sin beskyttelse. Og hvorfor det jo – der er noget i vor tilværelse noget i os som er mig fast om borde det er kødets list og magt det er det som frister os til at ville os selv det navle bekuende det egoistiske havesygenmisundelsen og fristelsen til at sætte os selv i centrum.

tro og håb og kærlighed

I to kan sagtens. I har gode jobs begge to. I har jeres på dettørre rent materielt. Jeres pleje af jeres forhold erikke kun at fokusere på det materielle. Man kan jo klare sig med meget lidt vand og brød f.eks. Men man kan ikke klare sig uden den åndelige dimension med tro og håb og kærlighed. I beder om i dag at Gud vil bevare sin gode ånd i jer for at vejlede jer til tro håb og kærlighed. Og vi vil bede Gud om at han vil velsigne jer med det.

Bloggen om fotografering af bryllupper

Noget med også at vide i jeres hjerte at livet ikke er en selvfølge som I kan tage for givet som noget I har krav på og ret til. Men at tage livet som givet med en ydmyghed overfor det som sker med jer. I siger ja til livet så sommergrønt og rent til alt hvad Gud har givet til alt hvad han har ment. Det ja det må I sige hinanden hver ny dag. Gud hold det ja ved ligesom livets hjerteslag.

Læs mere her: